Kainos – Verslui

Vienkartinė teisinė pagalba verslui

DARBDAVIAMS
Nr. Paslauga Apie paslaugą Kaina be PVM
1. Darbo tarybos įmonėje steigimas Vadovaujantis LR Darbo kodekso nuostatomis, jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, joje turi būti sudaryta darbo taryba. 200 Eur
2. Bendrovės vidaus tvarkų rengimas Vadovaujantis LR Darbo kodekso nuostatomis, jei įmonėje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų, įmonėje turi būti patvirtintos tam tikros tvarkos. Jei įmonėje yra daugiau kaip 50 darbuotojų – turi būti patvirtintos papildomos tvarkos. Nuo 50 Eur

iki 100 Eur

3. Įstatų, valdybos darbo reglamento rengimas 100 Eur
4. UAB, MB administravimas Vertybinių popierių registras,

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas, darbotvarkės paruošimas, protokolo, sprendimo ruošimas,

Sutarčių su valdybos nariais sudarymas ,

Valdybos narių susirinkimo šaukimas, darbotvarkės paruošimas, protokolo, sprendimo ruošimas

Pavyzdinio paketo kaina 100 Eur

ARBA

50 Eur/mėn.

5. Bendrovės vidaus dokumentų archyvavimas, sisteminimas Vienkartinis sistemos sukūrimas 200 Eur

ARBA 50 Eur/mėn

6. Įsakymų projektų (dėl drausminės atsakomybės taikymo; atleidimo iš darbo, darbo ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir kt.) rengimas Nuo 30 Eur iki 50 Eur
7. Pretenzijų, Atsiliepimų į pretenzijas, Įgaliojimų, Raštų rengimas Nuo 30 Eur iki 50 Eur
8. Pareiginių nuostatų rengimas 60 Eur
9. Konfidencialumo sutarčių, materialinės atsakomybės sutarčių, nekonkuravimo sutarčių rengimas  100 Eur
10. Darbo sutarčių rengimas Darbo sutarčių rengimas, nutraukimas, sąlygų keitimas 30 Eur
11. Atsiliepimų į darbo ginčų komisijos raštus rengimas Nuo 50 Eur iki 500 Eur
12. Sutarčių rengimas, tikrinimas (LT/EN) Sutarčių rengimas, peržiūra, nutraukimas, konsultavimas vykdymo klausimais ir jau pasirašytų sutarčių vykdymo kontrolė Nuo 40 Eur iki 250 Eur
13. Konsultacijos visais darbo teisės klausimais 50 Eur/val.

Mėnesinė teisinė pagalba verslui

IKI 20 DARBUOTOJŲ 20-50 DARBUOTOJŲ 50 – 100 DARBUOTOJŲ VIRŠ 100 DARBUOTOJŲ
MAŽASIS
PAKETAS
(PLAČIAU)

150 EURŲ/MĖN + PVM

250 EURŲ/MĖN + PVM 300 EURŲ/MĖN + PVM 350 EURŲ/MĖN + PVM
STANDARTINIS
PAKETAS
(PLAČIAU)
400 EURŲ/MĖN + PVM 450 EURŲ/MĖN + PVM 550 EURŲ/MĖN + PVM 600 EURŲ/MĖN + PVM
DIDYSIS
PAKETAS
(PLAČIAU)
600 EURŲ/MĖN + PVM 700 EURŲ/MĖN + PVM 900 EURŲ/MĖN + PVM 1100 EURŲ/MĖN + PVM